METODELE NOASTRE

Instrumente

Principalul nostru instrument de cunoaștere este imersiunea în practica celor care locuiesc sau tranzitează orașul, spre exemplu prin explorarea și comentarea împreună cu aceștia a traseelor lor zilnice, focusându-ne pe  detaliile care le atrag (sau nu) atenția. Orașul este filmat de ei, camera fiind plasată pe umăr sau la piept.

Prin această metodă, nu cercetătorul este cel care filmează și cel care expune; rolul acesta revenindu-i utilizatorului care își face propria "punere în cadru" a orașului.

Dorim astfel să ne detașăm de imaginea omului de știință care știe totul și care le dezvăluie celorlalți ceea ce aceștia nu știu, pentru a propune o abordare de cunoaștere activa și construita cu ceilalți, în care fiecare actor (utilizatori, cercetători, specialiști ai orașului) participă cu rolul său și cu propria sa competență la construcția socială a experienței orașului.

Materiale

Materialele expuse pe website sunt sub forma:

  • fotografiilor
  • extraselor video din rute  (comentate) cu rezidenții și / sau specialiști ai orașului
  • extrase transcrise din interviuri cu interlocutorii noștri (anonimizați)
  • scurte texte de analiză ale membrilor echipei (care au mai puțin o vocație teoretică și de generalizare cât mai degrabă obiectivul de a focaliza atenția asupra unor aspecte importante și de a provoca dezbaterile)

Materialele din cele două studii de caz sunt produse colectiv, „de mai multe mâni” ale diverșilor membri ai echipei, inclusiv de studenți și masteranzi în antropologie și științele comunicării implicați în acest proiect.

Metode

  • Anchetele antropologice și sociologice desfășurate începând din 2015 (prin metoda observației, a itinerarelor urbane filmate cu camera pe umăr de interlocutorii noștri și comentate de ei, a interviului și a poveștilor de viață sau istoriilor orale)
  • Analiza comunicării (analiza interviurilor, discursurilor publice: panouri, publicitate, toponime etc.)
  • Dezbateri de tip „cafenea” și ateliere cu actorii orașului și alte dispozitive de comunicare (acest website, publicație)

 

Colaborare

Deoarece cea mai mare parte a echipei este formată din cercetători universitari din Franța și România, propunem o viziune „încrucișată”, informată de studiul de caz al două țări și orașe: Brașov în România și Lyon în Franța. În ambele cazuri, am ales să ne concentrăm asupra unor cartiere afectate de-a lungul timpului de schimbări urbane brutale, care continuă și în prezent.

Această metodă de a privi un fenomen din multiple perspective, observând cum se petrec lucrurile și "în altă parte", aduce o mai mare claritate asupra a ceea ce privim. Anumiți membri ai echipei sunt antropologi, iar abordarea comparativă este în centrul activității lor.