Cristian CULICIU - URBANIZARE ȘI SISTEMATIZARE URBANĂ ÎN ROMÂNIA COMUNISTĂ. ASPECTE PROPAGANDISTICE